การแข่งขันศิลปะ

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด

การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media  ม.1-3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 26