การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ระดับชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร่องจิก ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2